Deň otvorených dverí v Pohodičke

24. 04.

Milí rodičia

V prípade záujmu o zápis Vášho dieťatka do našej materskej školy, Vás prosíme o vyplnenie Žiadosti o zápis do SMŠ Pohodička

Vyplnenú a podpísanú prihlášku oboma zákonnými zástupcami, prosím dajte potvrdiť pediatrovi Vášho dieťaťa a prineste si ju so sebou na zápis, ktorý je v termíne od 02.05.2024 do 31.05.2024. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.