Cenník

Poldenná starostlivosť

Všetky deti
350 Mesačne
 • 5 hodín kvalitnej starostlivosti denne
 • rôznorodé výchovno-vzdelávacie aktivity
 • inovatívne záujmové krúžky
 • pobyt na čerstvom vzduchu

Celodenná starostlivosť

Deti do 3 rokov
450 Mesačne
 • 10 hodín kvalitnej starostlivosti denne
 • rôznorodé výchovno-vzdelávacie aktivity
 • inovatívne záujmové krúžky
 • pobyt na čerstvom vzduchu

Celodenná starostlivosť

Deti nad 3 roky
400 Mesačne
 • 10 hodín kvalitnej starostlivosti denne
 • rôznorodé výchovno-vzdelávacie aktivity
 • inovatívne záujmové krúžky
 • pobyt na čerstvom vzduchu