Staré Grunty

3 triedy

V Pohodičke na Starých Gruntoch nájdete tri hlavné triedy. (Mackovia, Zajkovia a Líšky) pre rôzne vekové skupiny detí. Okrem toho sme tu zariadili Art dielňu a Montessori herňu.

2 - 6 rokov

Do Pohodičky na Starých Gruntoch prijímame detičky od 2 do 6 rokov.

max. 6 detí

Jedna pani učiteľka má počas výučby a aktívneho programu na starosti maximálne 6 detí.

Pohodičkové priestory

Naše priestory prešli kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou.

Spĺňajú všetky požiadavky Ministerstva školstva na interiérové a exteriérové vybavenie zariadení predprimárneho vzdelávania. 

Pohodičkový deň

Montessori dielničky

„Pomôž mi, aby som to urobil sám” táto žiadosť, sa stala základom Montessori  pedagogiky. Talianska lekárka Mária Montessori verila, že najdôležitejšou vecou pri výchove dieťaťa je umožniť mu nezávislosť a individuálne tempo rozvoja. V našej školke máme učebňu vybavénú iba certifikovanými pomôckami a vyškoleným pedagógom  a tým umožňujeme viesť vyučovacie hodiny v súlade so zásadami a metódami pedagogiky Márie Montessori.

Art dielňa

Umelecké a estetické cítenie detí podporujeme v tvorivej dielni. Je to priestor, kde sa tvoria jedinečné umelecké diela.  Miesto, kde sa rozvíja detská predstavivosť, fantázia a v neposlednom rade trpezlivosť.

Detská jóga

Zvieracia jóga je zábavný spôsob ako deťom zabezpečiť zdravý pohyb a naučiť ich základy relaxačných techník. V joge sa deti učia neporovnávať sa a nesúťažiť. Učia sa uvedomiť si svoje telo a vnímať potešenie z pohybu. Jógové pozície vychádzajú z prírody, z napodobňovania zvierat, stromov, kvetín.

Cudzie jazyky

Pravidelne a hravou formou rozširujeme slovnú zásobu detí výučbou lektora v anglickom jazyku. V prípade záujmu vieme poskytnúť aj krúžky iných cudzích jazykov.

Hejného metóda

Už v školskom veku budujeme u detí radosť z matematiky. Všetky matematické úlohy sú v Hejného metóde vymyslené tak, aby ich riešenie deti bavilo a aby k výsledku dospeli sami vďaka svojej snahe. Učiteľ sa stáva na hodine “moderátorom”. Deti spoločne riešia úlohy, učia sa argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Deti vedia, čo je pre nich správne, rešpektujú druhého a vedia sa rozhodovať. Tým yychovávame ľudí schopných tvorivo riešiť problémy.

Tím zo Starých Gruntov

Bea

Veselá povaha, hravosť a láska k deťom je u nej prirodzená. Detičky vedie k poriadku a rešpektovaniu pravidiel. Má na starosti krúžok Malý vedátor.

Eliška

Eliška v našej školke vedie výtvarný krúžok. U detí rozvíja fantáziu, kreativitu, zručnosti, estetické cítenie a samostatnosť.

Zuzka

Zuzka vedie naše detičky princípmi Montessori pedagogiky a princípom Rešpektovať a byť rešpektovaný. Je veľmi pokojná, láskavá a vždy pozitívne naladená.