Pohodička Pod Slavínom

1 trieda

Priestranná trieda umožňuje prácu v menších skupinkách detí podľa veku a záujmov.

1- 3 roky

V Pohodičke Pod Slavínom sa staráme o najmenšie detičky už od 1 roka.

max. 6 detí

Jedna pani učiteľka má počas výučby a aktívneho programu na starosti maximálne 6 detí.

Pohodičkové priestory

Naše veľkorysé priestory sú plne upravené pre potreby detí. Nachádza sa tu priestranná herňa, samostatná spálňa, jedáleň, šatňa a umyvárka so sprchami a toaletami. Záhrada so zeleňou mimo rušných cestných komunikácií vytvára pre detičky vhodné a nerušené prostredie.

Pohodičkový deň

Výtvarná a tvorivá výchova s prvkami arteterapie

Medzi najprirodzenejšie dorozumievacie prostriedky u malých detí je vyjadrovať svoje pocity pomocou výtvarného prejavu. Deti priebežne zoznamujeme s celou radou zaujímavých výtvarných námetov a netradičných techník.

Hudobná a pohybová výchova s prvkami muzikoterapie

Učíme deti prežívať radosť a pohodu cez hudbu. Využívame pri tom náš hlas, naše telo alebo rôzne hudobné nástroje. Atraktívnu náplň hudobných dielničiek zaisťuje tím profesionálov, ktorí vyštudovali na konzervatórium operný spev a gitaru a svoje poznatky plne využívajú pri práci s deťmi. Radostná atmosféra, ktorú na hodinách prežívame a chuť detí objavovať nepoznané, nám ukazuje, že sme sa vydali správnym smerom.

Dramatoterapeutická výchova

Ku správnemu rozvoju osobnosti potrebuje dieťa spoznávať, využívame pri tom expresívne prístupy ako pohyb, výtvarný prejav, divadelné prostriedky. Deti sú podporované k vlastnej tvorivosti, k predstavivosti, radosti, smútku, súcitu, rešpektu k sebe a k druhým. Pracujeme s rozprávkovými príbehmi, staviame sa hrdinami v príbehoch. Pomocou rozprávky poukazujeme na hodnoty, ktoré deťom ukážu cestu po ktorej sa vydajú s radosťou, humorom a pocitom bezpečia.

Pohybová a telesná výchova

Základným cieľom týchto aktivít je nielen rozvoj pohybových zručností a schopností, ale pri práci s deťmi sa sústreďujeme aj na rozvoj osobných vlastností a pozitívneho postoja k pohybovej aktivite. Úlohou je naučiť deti správať sa v kolektíve, vedieť spolupracovať, ale tiež vedieť sa presadiť, byť cieľavedomý, rozhodný, ukázať odvahu a prekonávať strach.

Tím z Pod Slavína

Sisa

Sisa je veľmi zodpovedná a komunikatívna osoba. Deti dokáže zaujať dramatizáciou, výtvarným cítením, športom a dobrou náladou.

Sabinka

Sabinka vnáša do nášho detského centra pokojnú a vľúdnu atmosféru. Je láskavá, veľmi talentovaná a vždy usmievavá. Prácu s deťmi obohacuje spevom a hrou na klavíri.

Emilka

Emilka nadobudla pracovné skúsenosti popri škole aj ako animátorka voľnočasových aktivít pre deti, pracovala ako dobrovoľník a má za sebou viacero projektov zameraných na prácu s deťmi. Jej úsmev, nekonečná energia a dobrá nálada nás vždy dostanú.