O Pohodičke

Názov Pohodička vychádza z atmosféry našej škôlky. Vytvárame atmosféru rodinnej pohodičky a prostredia, kde vládne porozumenie, vzájomná úcta, spolupráca, radosť a emocionálna podpora. Deti potrebujú cítiť pohodu a  bezpečie, aby sa mohli zdravo vyvíjať.

Dbáme na to, aby mali detičky dostatok voľnosti na prejavenie vlastnej individuality a zároveň dosahovali rozvoj v oblasti zmyslového vnímania, jemnej a hrubej motoriky, reči a osobnej hygieny.  Učíme ich vzájomnému rešpektu, úcte, láske k prírode a túžbe po poznaní. 

Naša škôlka Pohodička je prvým pravidelným kontaktom dieťaťa s kolektívom. Preto je našim hlavným cieľom zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelanie a pevné základy na ktorých budete môcť v budúcnosti stavať.

Šťastné deti, spokojných rodičov

Pohodičkový denný režim

07:00 – 08:30

Príchod detí, hry, aktivity vedené pedagógom

08:30 – 09:00

Raňajky

09:00 – 09:30

Ranný kruh, výchovno-vzdelávacie aktivity

09:30 – 11:15

Výučba podľa plánu, športové aktivity, pobyt vonku

11:15 – 12:00

Obed

12:00 – 14:30

 Čítanie rozprávok, spánok

14:30 – 15:15

Olovrant

15:15 – 17:00

Hry, aktivity vedené pedagógom, pobyt vonku

Pohodičkový tím

Moja práca je zmyslom môjho života. Je pre mňa miestom, kde som sama sebou, kde sa môže prejaviť moja osobnosť. Mojím cieľom je mať šťastné deti, spokojných rodičov a motivovaných pedagógov. Preto, aby to tak fungovalo, robím všetko, aby bol každý deň výnimočný, plný prekvapení, zážitkov a smiechu.

Zuzana Mižíková

zakladateľka

Učiteľky Pod Slavínom

Sisa

Zástupkyna riaditeľky

Sisa je veľmi zodpovedná a komunikatívna osoba. Deti dokáže zaujať dramatizáciou, výtvarným cítením, športom a dobrou náladou.

Grétka

Učiteľka

Grétka vnáša do nášho detského centra pokojnú a vľúdnu atmosféru. Je láskavá, veľmi talentovaná a vždy usmievavá. Prácu s deťmi obohacuje výučbou anglického jazyka.

Dianka

Učiteľka

Dianka má pozitívny vzťah k hudbe. Jej nežná hra na klavíri a flaute urobí každý deň výnimočným.

Učiteľky Staré Grunty

Bea

Triedna učiteľka Zajkov

Veselá povaha, hravosť a láska k deťom je u nej prirodzená. Detičky vedie k poriadku a rešpektovaniu pravidiel. Má na starosti krúžok Hókus-pókus.

Eliška

Triedna učiteľka Líšok

Eliška sa s láskou stará o našich predškolákov a zároveň vedie výtvarný krúžok. U detí rozvíja fantáziu, kreativitu, zručnosti, estetické cítenie a samostatnosť.

Zuzka

Triedna učiteľka Mackov

Zuzka vedie naše detičky princípmi Montessori pedagogiky a princípom Rešpektovať a byť rešpektovaný. Je veľmi pokojná, láskavá a vždy pozitívne naladená.

Zuzana

Učiteľka

Zuzana je hlavou a dušou diania. Prináša aktualne trendy vo východe a vzdelávaní. V škôlke vedie Hejného výučbu matematiky.

Evka

Učiteľka

Evka má na starosti najmenšie detičky v triede Mackovia, ktoré vedie láskavým prístupom k samostatnosti. Inšpiruje sa Montessori prístupom a v škôlke vedie krúžok detskej jógy. 

Veronika

Učiteľka

Veronika ešte študuje pedagogiku na vysokej škole.

Podporný tím

Bibi

Lektorka angličtiny

Bibi vyučuje angličtinu akreditovanou metódou WattsEnglish. Pri tejto metóde  sa deti učia cudzí jazyk pomocou hier a zážitkov.

Marcel

Správca

Marcel zabezpečuje plynulý chod prevádzky.  Je veľmi precízny a poriadkumilovný. K deťom pristupuje s porozumením, pokorou a rešpektom.

Oľga

Upratovačka

Naša Oľga sa stará aby naša škôlka bola čistá, lesklá a voňavá.

Mgr. Danka Konečná

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Ivona Malinovská

Školský logopéd