O Pohodičke

Názov Pohodička vychádza z atmosféry našej škôlky. Vytvárame atmosféru rodinnej pohodičky a prostredia, kde vládne porozumenie, vzájomná úcta, spolupráca, radosť a emocionálna podpora. Deti potrebujú cítiť pohodu a  bezpečie, aby sa mohli zdravo vyvíjať.

Dbáme na to, aby mali detičky dostatok voľnosti na prejavenie vlastnej individuality a zároveň dosahovali rozvoj v oblasti zmyslového vnímania, jemnej a hrubej motoriky, reči a osobnej hygieny.  Učíme ich vzájomnému rešpektu, úcte, láske k prírode a túžbe po poznaní. 

Naša škôlka Pohodička je prvým pravidelným kontaktom dieťaťa s kolektívom. Preto je našim hlavným cieľom zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelanie a pevné základy na ktorých budete môcť v budúcnosti stavať.

Šťastné deti, spokojných rodičov

Pohodičkový denný režim

07:00 – 08:30

Príchod detí, hry, aktivity vedené pedagógom

08:30 – 09:00

Raňajky

09:00 – 09:30

Ranný kruh, výchovno-vzdelávacie aktivity

09:30 – 11:15

Výučba podľa plánu, športové aktivity, pobyt vonku

11:15 – 12:00

Obed

12:00 – 14:30

 Čítanie rozprávok, spánok

14:30 – 15:15

Olovrant

15:15 – 17:00

Hry, aktivity vedené pedagógom, pobyt vonku

Pohodičkový tím

Moja práca je zmyslom môjho života. Je pre mňa miestom, kde som sama sebou, kde sa môže prejaviť moja osobnosť. Mojím cieľom je mať šťastné deti spokojných rodičov a motivovaných pedagógov. Preto, aby to tak fungovalo, robím všetko, aby bol každý deň výnimočný, plný prekvapení, zážitkov a smiechu.

Zuzana Mižíková

zakladateľka

Učiteľky Pod Slavínom

Sisa

Sisa je veľmi zodpovedná a komunikatívna osoba. Deti dokáže zaujať dramatizáciou, výtvarným cítením, športom a dobrou náladou.

Sabinka

Sabinka vnáša do nášho detského centra pokojnú a vľúdnu atmosféru. Je láskavá, veľmi talentovaná a vždy usmievavá. Prácu s deťmi obohacuje spevom a hrou na klavíri.

Emilka

Emilka nadobudla pracovné skúsenosti popri škole aj ako animátorka voľnočasových aktivít pre deti, pracovala ako dobrovoľník a má za sebou viacero projektov zameraných na prácu s deťmi. Jej úsmev, nekonečná energia a dobrá nálada nás vždy dostanú.

Učiteľky Staré Grunty

Bea

Veselá povaha, hravosť a láska k deťom je u nej prirodzená. Detičky vedie k poriadku a rešpektovaniu pravidiel. Má na starosti krúžok Malý vedátor.

 

Eliška

Eliška v našej školke vedie výtvarný krúžok. U detí rozvíja fantáziu, kreativitu, zručnosti, estetické cítenie a samostatnosť.

Zuzka

Zuzka vedie naše detičky princípmi Montessori pedagogiky a princípom Rešpektovať a byť rešpektovaný. Je veľmi pokojná, láskavá a vždy pozitívne naladená.

Podporný tím

Marcel

Správca

Marcel zabezpečuje plynulý chod prevádzky.  Je veľmi precízny a poriadkumilovný. K deťom pristupuje s porozumením, pokorou a rešpektom.

Viki

Lektorka angličtiny

Viki je veľmi šikovná a talentovaná. V Pohodičke vedie hravý krúžok anglického jazyka – Psst! We speak English only!

Mgr. Danka Konečná

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Ivona Malinovská

Školský logopéd